Speellocatie: Sporthal Indische Buurt
Ambonstraat 1
1335JV Almere
Telefoon beheerder sporthal: 036-529 6585
Post adres: t.n.v. Joop de Jonge
Rubinsteinpad 25
1323BS Almere
Telefoon secretarriaat: 06-5265 3259
E-mail TTV Almeerspin: info@almeerspin.nl
Administratief: Kamer van koophandel: 40060868
Bankrekening/IBAN: NL26 INGB 0001 1884 81