Verenigings Contributie Almeerspin/ 6 maanden NTTB Bondscontributie Basislid/ 6 maanden NTTB Bondscontributie Competitietoeslag/ per seizoensdeel (voorjaar/najaar)
Jeugd (*) € 57,50 € 9,50 € 16,70
Senioren (*) € 82,50 € 9,50 € 25,50

Deze tarieven zijn geldig t/m de Algemene Ledenvergadering van 2019.

(*) Ben je 18 jaar of ouder of word je 18 jaar in het lopende halfjaar dan word je als senior beschouwd.

NIEUWE LEDEN
• Als nieuw lid ben je verenigingscontributie verschuldigd met ingang van de maand volgende op de dag van ondertekening van het inschrijfformulier als definitief lid, en wel naar evenredigheid van het resterende verenigingsjaar.

BONDSCONTRIBUTIE NTTB
Iedereen betaalt zowel verenigingscontributie als de verplichte bondscontributie van de Nederlandse Tafeltennisbond NTTB. Almeerspin is verplicht om al haar leden te registreren bij de NTTB. Zonder registratie bij de NTTB als lid van Almeerspin mag je dan ook niet competitie spelen in een team van Almeerspin.

De bondscontributie van de bij de NTTB geregistreerde Almeerspin leden moet Almeerspin halfjaarlijks afdragen aan de NTTB. Almeerspin incasseert de bondscontributie bij haar leden.

INCASSO

Voor nieuwe leden is automatische incasso verplicht.
• Zij ontvangen dan wel, net als bestaande leden die eerder zijn overgegaan op automatische incasso, 5 euro korting per jaar op de verenigingscontributie.
• Incasso vindt plaats in de laatste week van januari (t.b.v. het eerste half jaar) en in de laatste week van september (t.b.v. het tweede half jaar).
• In de incassoronde van januari wordt geïncasseerd: de helft van de verenigingscontributie, de basiscontributie, en eventuele competitietoeslag voor dat seizoen.
• In de incassoronde van september wordt geïncasseerd: de helft van de verenigingscontributie en eventuele competitietoeslag voor dat seizoen.
• Bij tussentijdse opzegging blijf je een vol half jaar verenigingscontributie verschuldigd en de betreffende bondscontributie.